MAE Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn galw ar lywodraeth y Deyrnas Unedig i ddwysau’r sancsiynau yn erbyn y gyfundrefn filwrol yn Myanmar, sy’n defnyddio trais cynyddol yn erbyn y rhai sy’n gwrthwynebu disodli’r llywodraeth yno gan y lluoedd arfog.

Mae’r Undeb, sy’n cynrychioli cynulleidfaoedd sydd cwrdd mewn tua 400 o gapeli yng Nghymru, wedi condemnio’r modd y mae protestwyr diarfog yn cael eu lladd a’u harteithio a’r modd yr arestiwyd arweinwyr etholedig Myanmar.

Mewn llythyr at Dominic Raab y Gweinidog Tramor, mae’r Undeb yn cymeradwyo camau llywodraeth y DU yn rhewi asedau Myanmar, yn gosod gwaharddiadau teithio ar aelodau o’r gyfundrefn filwrol, a’r alwad am ryddhau gwleidyddion blaenllaw fel Aung Sung Suu Kyi.

Mae’r Undeb yn annog llywodraeth y DU i barhau i weithio tuag at ganfod ateb diplomyddol i ddod a’r sefyllfa yn Myanmar i ben trwy ddulliau heddychol.

Dyma’r llythyr at Dominic Raab:

Revd Jill Hailey-Harries: President of the Union of Welsh Independent Churches

Dear Secretary of State

I write at the behest of the Council of the Union of Welsh Independent Churches, which represents congregations meeting in about 400 chapels in Wales.

We wish to express our deepest concern about events in Myanmar. Our members have been shocked by the gratuitous use of violence against its citizens following the overthrow of the democratically elected government by the military junta.  The brutal treatment of peaceful protestors by soldiers and police officers, including killings and torture, is totally unacceptable.

We commend your recent action in freezing the country’s assets and imposing travel bans on members of the Burmese military regime, and echo your admiration of Ambassador Kyaw Zwar Minn in calling for Aung Sung Suu Kyi and President U Win Myint to be released.

We agree that a diplomatic path must be sought to end this crisis by peaceful means and pray that your government will actively continue to work towards bringing a negotiated solution to the most distressing situation in  Myanmar.

Your Sincerely,

Revd Jill-Hailey Harries

President

Union of Welsh Independent Churches