Home » Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych A’R Cyffiniau
Cymraeg

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych A’R Cyffiniau

Hefin Glandy, Eirian Cleddau, Elvira Casblaidd, Cerwyn, Alun Sarn

Anrhydeddwyd dau aelod newydd i’r Orsedd eleni o Sir Benfro am eu gwasanaeth cymunedol – sef Elvira Harries, Casblaidd, (Gwisg Las) a Cerwyn Davies, Mynachlog-ddu, (Gwisg Werdd). Eu henwau yn yr Orsedd fydd ‘Elvira Casblaidd’ a ‘Cerwyn’. Yn y llun gwelir Hefin Glandy, Eirian Cleddau ac Alun Sarn yn eu llongyfarch.

Author