Home » A celebration of Welsh rugby history arrives in Llanelli
Entertainment Pembrokeshire

A celebration of Welsh rugby history arrives in Llanelli

Theatrau Sir Gâr’s Ffwrnes Theatre, Llanelli will soon be hosting some of the greatest Welsh rugby players in history as part of a very special evening of remembrance on 23rd October at 7:30pm, as A Night to Remember 9-3 takes to the stage.

Fifty years on from Llanelli RFC’s historic win over the mighty All Blacks at the iconic Stradey Park in 1972, the Ffwrnes Theatre will play host to an evening celebrating the day that Llanelli was the most important place on earth.

Where were you on October 31st 1972? Were you one of the 20,000 at Stradey Park in Llanelli watching history being made? On this day as part of their 1972–73 tour of the Northern Hemisphere, the New Zealand national rugby union team‘s fourth match saw them take on Llanelli RFC at Stradey ParkLlanelli

In one of the most famous results in rugby union history, Llanelli won the match 9–3. Llanelli centre, Roy Bergiers scored the only try of the game, charging down a clearance by All Blacks scrum-half, Lin Colling after a penalty from the great Phil Bennett hit the post. New Zealand full-back, Joe Karam scored a penalty to give them their only points of the game, before Llanelli wing, Andy Hill hit a penalty to secure victory for the Scarlets.

Four of the Llanelli RFC team that beat the All Blacks are back in Llanelli on October 23rd – not on the rugby field this time but on the stage of the Ffwrnes Theatre. Delme Thomas, Derek Quinnell, Gareth Jenkins and Roy Bergiers will be reminiscing about that glorious day live on stage. Asking the questions will be former BBC Wales rugby presenter, Huw Llywelyn Davies, and he will also be leading the audience Q&A in the second half.

This is an unmissable evening not only for true Llanelli fans, but for fans of Welsh rugby in general.

Tickets are priced at £26.00 and are available from the Theatrau Sir Gâr Box Office on 0345 226 3510, or online at www.theatrausirgar.co.uk

MAE DATHLIAD O HANES RYGBI CYMRU YN CYRRAEDD LLANELLI

Cyn bo hir bydd Theatr y Ffwrnes, Llanelli yn croesawu rhai o chwaraewyr rygbi gorau Cymru erioed fel rhan o noson goffa arbennig iawn ar 23 Hydref am 7:30pm, sef An Evening to Remember 9-3.

Hanner can mlynedd ers buddugoliaeth hanesyddol Clwb Rygbi Llanelli yn erbyn y Crysau Duon cryf ym Mharc y Strade yn 1972, bydd Theatr y Ffwrnes yn cynnal noson i ddathlu’r diwrnod pan mai Llanelli oedd y lle pwysicaf yn y byd.

online casinos UK

Ble oeddech chi ar Hydref 31, 1972? Oeddech chi’n un o’r 20,000 ar Barc y Strade yn Llanelli yn gwylio gêm bwysig iawn o rygbi neu efallai’n eistedd gartref yn gwylio ar y teledu.

Gêm o rygbi hanesyddol.

Ar y diwrnod hwn fel rhan o’u taith (1972–73) o amgylch Hemisffer y Gogledd, bu tîm rygbi Seland Newydd yn herio Clwb Rygbi Llanelli ar Barc y Strade, Llanelli,

Un o ganlyniadau enwocaf hanes rygbi’r undeb, Llanelli enillodd y gêm 9–3. Sgoriodd canolwr Llanelli, Roy Bergiers, unig gais y gêm, wrth i fewnwr y Crysau Duon, Lin Colling, golli’r bel ar ôl i gic gosb gan yr anfarwol Phil Bennett daro’r postyn. Sgoriodd cefnwr Seland Newydd Joe Karam gic gosb i roi eu hunig bwyntiau o’r gêm iddyn nhw, cyn i asgellwr Llanelli Andy Hill daro cic gosb i sicrhau buddugoliaeth i’r Scarlets.

Mae pedwar o dîm Clwb Rygbi Llanelli a gurodd y Crysau Duon yn ôl yn Llanelli ar Hydref 23ain – nid ar y cae rygbi y tro hwn ond ar lwyfan Theatr y Ffwrnes. Delme Thomas, Derek Quinnell, Gareth Jenkins a Roy Bergiers. Byddant yn hel atgofion am y diwrnod gogoneddus hwnnw yn fyw ar y llwyfan. Yn gofyn yr holl gwestiynau bydd cyn-gyflwynydd rygbi BBC Cymru, Huw Llywelyn Davies. Bydd hefyd yn arwain y sesiwn holi-ac-ateb yn yr ail hanner lle bydd y gynulleidfa yn gallu gofyn eu cwestiynau eu hunain i bedwar arwr Llanelli.

Mae hon yn noson nid yn unig i wir gefnogwyr Llanelli ond i gefnogwyr rygbi Cymru yn gyffredinol.

Pris tocynnau yw £26.00 ac maent ar gael o Swyddfa Docynnau Theatrau Sir Gâr drwy ffonio 0345 226 3510, neu ar-lein drwy fynd i www.theatrausirgar.co.uk

Author