Home » Dewch i ganu dros Gymru ar Ddydd Gŵyl Ddewi!
Aberystwyth Anglesey Blaenangwent Bridgend Caerphilly Carmarthenshire Ceredigion Community Conwy Cymraeg Denbighshire Flintshire Gwynedd Mid Wales Monmouthshire Neath Port Talbot North Wales Pembrokeshire Powys Rhondda Cynon Taf South Wales Swansea Torfaen West Wales Wrexham

Dewch i ganu dros Gymru ar Ddydd Gŵyl Ddewi!

HIRAETHU am wefr sain ein hanthem genedlaethol ar ddiwrnod gemau rhyngwladol?
Dyma’ch cyfle i wneud iawn amdano! Gwahoddir pawb ar draws y wlad i sefyll ar drothwy’r drws, yn yr ardd, ar glos y fferm neu ble bynnag, i ganu Hen Wlad fy Nhadau am 12.00 ddydd Llun nesaf, Mawrth 1af, Dydd Gŵyl Dewi.

Gareth John, Maer Tref Caerfyrddin

“Mae’r gwaharddiad ar ganu cymunedol mewn eglwysi a chapeli, a’r terasau tawel ar feysydd rygbi a phêl-droed gwag, wedi ychwanegu at ddiflastod y pandemig yma yng Nghymru – Gwlad y Gân,” meddai Gareth John, Maer Tref Caerfyrddin.

“Ar Fawrth 1af rydym yn gwahodd pobl i sefyll a chanu Hen Wlad fy Nhadau, nid yn unig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ond hefyd i daro nodyn heriol y byddwn yn goresgyn y feirws ofnadwy hwn. Anogodd Dewi ni i ‘wneud y pethau bychain.’ Drwy wneud y peth bach hwn rydym yn dangos bod ein cenedl yn wynebu’r gwanwyn a’n rhyddhad o gaethiwed yr haint gyda hyder a phenderfyniad newydd. Mae hefyd yn beth bach i ddangos ein gwerthfawrogiad o’r pethau mawr sy’n cael eu cyflawni gan ein holl weithwyr allweddol dewr ac ymroddedig yn ystod y pandemig hwn.”

“Gadewch iddo fod yn arwydd na fydd Gwlad y Gân yn cael ei thawelu. Os na allwch ganu, chwaraewch yr anthem ar ddyfais sain. Wedi’r cyfan, dyma’r anthem orau yn y byd yn ein barn ddiduedd ni!”

Codwch hwyl gyda fersiwn Band Chwyth Symffonig Caerfyrddin a Ffrindiau, a recordiwyd yn benodol ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2021: https://youtu.be/ZMRlEm4glu0

Digwyddiad: 12.00 ar Fawrth 1af

Lleoliad: Ble bynnag yr ydych.

Dyma un o nifer fawr o ddigwyddiadau amrywiol Tref Caerfyrddin i ddathlu ein nawddsant a phob peth Cymreig: https://www.facebook.com/Dathliadau-Gŵyl-Ddewi-Caerfyrddin-Carmarthen-St-Davids-Celebrations-285602548773603

Author