Home » UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMRAEG: NEGES FLWYDDYN NEWYDD 2023 
Aberystwyth Anglesey Bridgend Caerphilly Ceredigion Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Conwy Cymraeg Denbighshire Flintshire Gwynedd Llanelli Merthyr Tydfil Mid Wales Monmouthshire Neath Port Talbot Newport North Wales Pembrokeshire Powys Rhondda Cynon Taf South Wales Swansea Torfaen Vale of Glamorgan West Wales Wrexham

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMRAEG: NEGES FLWYDDYN NEWYDD 2023 

NID Duw pell yw’r Duw Cristnogol, ond grym daionus a chyfiawn sy’n sefyll gyda’n nyrsys ar y llinell biced a chyda’r ceiswyr lloches sy’n glanio ar draethau’r Sianel, meddai arweinydd Cristnogol Cymreig yn ei Neges Flwyddyn Newydd. 

 ‘Yn y dyddiau ofnadwy hyn i gynifer o bobl yma yn ein gwlad ni ac yn rhyngwladol, fe gredwn ni y bydd cynllun tragwyddol Duw ar ein cyfer yn goresgyn ffolineb dynion yn y pen draw,’ medd y Parchg Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, sy’n cynrychioli Cristnogion mewn 350 o gapeli ledled Cymru.  

‘Yn y cyfamser, mae stori’r Hen Destament yn parhau i fod yn stori i’n hamserau ninnau hefyd. Y mae ymadawiad ffoaduriaid o Wcráin yn ganlyniad uniongyrchol i Ffaro o’n dyddiau ni’n ceisio ymestyn a helaethu ei ymerodraeth. Y mae gwrthdrawiadau ac erledigaethau eraill yn y Dwyrain Canol ac Affrica yn gyrru niferoedd dirifedi o geiswyr lloches i groesi’r Sianel, yn union fel y gwnaeth yr Israeliaid groesi’r Môr Coch. Nid yw’r dyfroedd yn agor i ffoaduriaid y dyddiau hyn, ond gallwn agor ein gwlad a’n calonnau iddyn nhw.   

Rhaid i ni wrthwynebu anghyfiawnder : Medd y Parch. Dyfrig Rees

‘Ac yn ein cymunedau, mae’n dorcalonnus fod nyrsys a staff ymroddgar a gofalgar y GIG wedi’u gyrru i streicio fel gweithred pan nad oes dim arall yn tycio. Mae’n profi fod anghyfiawnder, cyflwr sydd i’r gwrthwyneb i natur Duw, yn medru bod yn economaidd yn ogystal ag yn wleidyddol.    

‘Yn y flwyddyn 2023, boed i ni droi’r dudalen i neges y Testament Newydd, ble mae cariad Duw, fel ag y datguddiwyd yn Iesu Grist, yn goroesi’r cylch diddiwedd o anghyfiawnder, trachwant, casineb a dioddefaint. Byddai’r fath benderfyniad yn gwneud y byd hwn yn un tra gwahanol ac yn lle cymaint yn well i ni a chenedlaethau’r dyfodol fyw ynddo. Dymunaf i bawb Flwyddyn Newydd Dda a Bendithiol.’  

Author